Tôm, Bề Bề Các Loại - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Tôm, Bề Bề Các Loại

1 Tôm hùm (  Lobster ) kg
2 Tôm tre ( baby lobster ) kg
3 Tôm Nướng Muối Ớt ( grilled prawn with chilli and salts ) con
4 Tôm Nướng Nguyên Thủy ( grilled prawn ) con
5 Tôm Hấp ( steamed prawn ) Kg
6 Tôm Rang Muối ( Roasted prawn with salts ) Kg
7 Tôm Chiên Hoàng Bào ( fried prawn King's clothes ) con
8 Chả tôm cung đình ( Dipped prawn in Kingdom style ) cái
9 Tôm Chiên Tú Cầu ( fried prawn hydrangea ) con
10 Bề Bề Rang Muối ( Roasted mantis shrimp with salts ) Kg
11 Bề Bề Hấp ( steamed  mantis shrimp ) Kg
12 Bề Bề Nướng Muối Ớt ( grilled  mantis shrimp with chilli and salts ) Kg
13 Bề Bề Rang Me ( Roasted mantis shrimp with tamarind) Kg

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !