Ruốc + Mực Tươi Theo Mùa - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Ruốc + Mực Tươi Theo Mùa

1 Ruốc luộc Lá ổi ( Boiled baby octoppus with guava leaves ) Kg
2 Ruốc Chiên ( Deep fried baby octoppus ) Kg
3 Ruốc Xào Dưa chua ( Stir - fried baby octoppus with sour vegetable ) Kg
4 Mực Nướng Muối Ớt ( grilled baby octoppus  with chilli and salts ) Đĩa
5 Mực Luộc ( boiled Squid ) Kg
6 Mực Nướng Nguyên Thủy ( grilled Squid ) Đĩa
7 Mực Chiên Nguyên Thủy ( Deep fried Squid ) Kg
8 Mực Chiên Bơ Tỏi ( fried Squid with butter and galic ) Kg
9 Gỏi Mực ( Raw squid ) Kg

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !