Ốc biển - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Ốc biển

1 Ốc Hương Hấp ( steamed sweet snail ) Kg
2 Ốc Hương Nướng ( grilled sweet snail ) Kg
3 Ốc Đĩa Hấp ( steamed disc snail ) Kg
4 Ốc Đĩa Nướng ( grilled disc snail ) Kg
5 Ốc Đá ( rock snail ) Kg
6 Ốc nhồi ( Stuffed snails ) Kg
7 Ốc Mít ( Screws snail ) Kg

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !