Thưng, Tu Hài, Bàn Mai, Cơ Trai Các Loại - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Thưng, Tu Hài, Bàn Mai, Cơ Trai Các Loại

1 Thưng Nướng Gia vị ( grilled king clam with spice ) Con
2 Thưng Xào măng Lá lốt ( Stir - fried king clam with piper Lolot ) Con
3 Tu Hài Nướng Gia vị ( grilled mussel with spice ) Con
4 Tu Hài Hấp Gia vị ( steamed mussel with spice ) Con
5 Tu Hài Xào Húng Quế ( Stir - fried mussel Cinnamon Basil ) Kg
6 Bàn mai Nướng Gia vị ( grilled king mussel with spice ) con
7 Bàn mai Xào Dưa chua ( stir - fried king mussle with sour vegetable ) con
8 Cơ Trai Chiên ( Deep fried neck mussel ) Kg
9 Cơ Trai Xào măng ( stir - fried neck mussel with Bamboo Shoot ) Kg

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !