Cua, Ghẹ, Cù Kỳ Các Loại - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Cua, Ghẹ, Cù Kỳ Các Loại

1 Cua Nấu Thục ( crab cook wwith sauce ) Kg
2 Cua Hấp ( steamed crab ) Kg
3 Cua Rang Me ( Roasted crab with tamarind) Kg
4 Cua Rang Muối (Roasted crab with salts ) Kg
5 Cua Nướng ( Grilled crab ) Kg
6 Cua Thịt ( meat crab ) Kg
7 Cù Kỳ Nướng ( Grilled stone crab ) Kg
8 Cù Kỳ Xào Miến ( stir- fried stone crab with vermicelli ) Kg
9 Ghẹ Nấu Rau Muống (flower Crab with water morning glory broth) Kg
10 Ghẹ Rang Me ( roasted flower Crab with tamarind ) Kg
11 Ghẹ Rang Muối ( Roasted flower Crab wwith salts ) Kg
12 Ghẹ Hấp ( Steamed flower Crab) Kg
13 Ghẹ Nướng ( grilled flower Crab ) Kg
14 Ghẹ Nấu Bí Bào ( flower Crab with Gourd broth ) Kg

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !