Các loại rượu thuốc - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Các loại rượu thuốc

1 Rượu ba kích chai
2 Rượu chuối hột chai
3 Rượu lá đắng chai
4 Rượu nếp cái hoa vàng chai
5 Rượu sơn chai
6 Rượu cá sấu đen chai
7 Rượu cá sấu xanh chai
8 Rượu vodka men to chai
9 Rượu vodka men nhỏ chai
10 Rượu nếp cái Làng Vân chai

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !