Các loại rượu ngoại - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Các loại rượu ngoại

1 Rượu Moscato chai
2 Rượu Jacob chai
3 Rượu espiritu de chile chai
4 Rượu espiritu de chile cao cấp chai
5 Rượu Alessandro chai
6 Rượu vang monteverdi chai
7 Rượu santa rita chai
8 Rượu carmen chai
9 Rượu sake  
10 Rượu Ballantine  
11 Rượu Chivas 18  
12 Rượu Chivas 21  
13 Rượu Chivas 25  
14 Rượu Hennessi  
15 Rượu Remy XO  
16 Rượu Martell ETT  

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !