Các loại bia & Nước ngọt - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Các loại bia & Nước ngọt

1 Cocacola lon  
2 Cam lon lon  
3 Suối mơ chai  
4 7 up lon  
5 Bò húc lon  
6 Soda chanh lon  
7 Chanh muối chai  
8 Nước khoáng Quang Hanh chai  
9 Bia lon Hà Nội lon  
10 Bia lon Sài Gòn lon  
11 Bia chai Sài Gòn chai  
12 Bia ken vặn chai  
13 Bia ken lon chai  
14 Bia ken chai thường chai  
15 Bia ken nhôm chai  
16 Bia 333 lon  
17 Bia Trúc Bạch chai  
18 Bia lon Asaki lon  
19 Bia Tiger chai  
20 Bia Singha lon lon  
21 Bia Singha chai chai  

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !