Các món canh - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Các món xào

1 Bắp bò xào tỏi ( sauteed beef with garlic ) đĩa
2 Bắp bò xào tam sắc ( sauteed  beef in three colors ) đĩa
3 Bắp bò xào dưa chua ( sauteed beef with sour vegetable ) đĩa
4 Mực xào cần tỏi ( sauteed squid with Celery and garlic ) đĩa
5 Mực xào hành tây nấm hương ( sauteed squid with Onion and mushroom ) đĩa
6 Mực xào dưa chua ( sauteed squid with sour vegetable ) đĩa
7 Mực xào su hào ( sauteed squid with Kohlrabi ) đĩa
8 Mực xào cay ( sauteed squid spicy ) đĩa
9 Mực xào cà ri Ấn ( sauteed squid with curry ) đĩa
10 Cơ trai xào dưa chua ( sauteed neck mussel with sour vegetable ) đĩa
11 Cơ trai xào măng (stir - fried neck mussel with Bamboo Shoot ) đĩa
12 Hà xào măng ( sauteed baby oyster with bamboo shoot ) đĩa
13 Hà xào lá lốt ( sauteed baby oyster with Piper Lolot ) đĩa

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !