Các món ăn với cơm - BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !

Các món ăn với cơm

1 Cá kho tộ ( Fish cooked with sauce in clay-pot ) tộ
2 Cá thu héo ( Deep fried half – dried  Mackerel ) đĩa
3 Tôm kho tộ ( prawn cooked with sauce in clay-pot ) tộ
4 Thịt ba chỉ rang ( stir fried pork side ) đĩa
5 Thịt kho tàu ( pork cooked with caramel ) tộ
6 Mắm tép (Shrimpsauted with pork ) đĩa
7 Trứng rán ( fried eggs ) đĩa
8 Trứng đúc thịt hộp ( fried eggs with canned meat ) đĩa
9 Trứng đúc hà ( fried egg with oyster ) đĩa

lh

NHÀ HÀNG BIM ONE HẠ LONG - HÂN HẠNH PHỤC VỤ !

 Bạn cần thêm thông tin ???

     NHÀ HÀNG BIM ONE - NƠI HỘI TỤ TINH HOA ẨM THỰC HẠ LONG !